Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2006:227 t.o.m. SFS 2008:186
kortform av titel Vägtrafikskattelag (2006:227)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:227
utgivningsår 2006
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:227
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Finansdepartementet