Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2013:23
utgivningsår 2013
länk http://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_23.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen