Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arkeologiska begrepp & Kulturgeografiska begrepp
överordnad titel Arkeologisk utredning steg 1, 2012. Väg E22 – sträckan förbi Linderöd
dokumentnummer UV RAPPORT 2013:19
utgivningsår 2013
länk http://www.arkeologiuv.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/arkeologiuv/publikationer_uv/rapporter/uv_rapport/2013/uvr2013_019.pdf
ställe Ordlista, s. 53–57
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Anne Carlie (med bidrag av Mats Anglert & Anna Broström)