Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lexikon för innovation i offentlig sektor
utgivningsår 2013
länk http://www.innovationsradet.se/innovation/
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Innovationsrådet