Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2006:351
kortform av titel Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:351
utgivningsår 2006
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:351
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Socialdepartementet