Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Åtgärder för ett längre arbetsliv. Slutbetänkande av Pensionsåldersutredningen
kortform av titel Åtgärder för ett längre arbetsliv
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:25
utgivningsår 2013
länk http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/41/61/5f893140.pdf
ställe Ordlista, s. 15–21
antal termposter 52
 
utgivare
organisation Socialdepartementet. Pensionsåldersutredningen