Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Folkbokföringslag (1991:481)
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 1991:481
utgivningsår 1991
länk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910481.htm
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S5