Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begrepp och definitioner avseende vissa strukturerade placeringsprodukter
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2011
utgåvenr 4
länk http://www.strukturerade.se/files/2213/5116/9295/Ordlista_ver_4_-_2011-01-01.pdf
ställe Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS)