Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens medverkan vid eftersök av vilt
kortform av titel
överordnad titel Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2012:33
utgivningsår 2012
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP226_1_RPSFS2012_33.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen