Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2006:496 t.o.m. SFS 2007:1130
kortform av titel Lag (2006:496) om blodsäkerhet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:496
utgivningsår 2006
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:496
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Socialdepartementet