Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av IT-system inom Polisen
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2005:8
utgivningsår 2005
utgåvenr FAP 170-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP170_1_RPSFS2005_8.pdf
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen