Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray)
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2011:17
utgivningsår 2011
utgåvenr FAP 104-4
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP104_4_RPSFS2004_6.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen