Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål Titel.kortform
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2000:72
utgivningsår 2000
länk
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen