Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid särskilda händelser .- Bombhot
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2000:71
utgivningsår 2000
utgåvenr FAP 208-2
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP208_2_RPSFS2000_71.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen