Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens allmänna råd om upptagande av skriftprov för jämförande undersökningar av handstilar och av maskinellt framställd skrift
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2000:50
utgivningsår 2000
utgåvenr FAP 470-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP470_1_RPSFS2000_50.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen