Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter om personskyddsverksamheten avseende den centrala statsledningen, statsbesök m.m.
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2006:5
utgivningsår 2006
utgåvenr FAP 224-2
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP224_2_RPSFS2006_5.pdf
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen