Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2000:832
kortform av titel Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2000:832
utgivningsår 2000
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2000:832
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”Act on Qualified Electronic Signatures”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/72/93/569fc933.pdf.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet