Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Pappershandlingar
dokumentnummer Rapport 2008:1
utgivningsår 2008
utgåvenr 1:1
länk http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Pappershandlingar.pdf
ställe Definitioner, s. 6–8
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksarkivet
författare Per Jansson