Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation
utgivningsår 2012
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2012/2012-11-14%2011-11627-10%20RSA%20e-kom.pdf
ställe Bilaga 1: Förkortningar och förklaringar, s. 79–83
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS