Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
dokumentnummer 2007-12 3-31
utgivningsår 2010
utgåvenr AAC-491-135-10:18
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brott%20i%20nara%20relationer/Strategi_for_samverkan_kring_barn_som_far_illa_07.pdf
ställe Definition av centrala begrepp, s. 11ff
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Polisen