Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Grooming online. En kartläggning av vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte under 2009
kortform av titel Grooming online
utgivningsår 2010
utgåvenr AAC-491-135-10:18
länk http://www.polisen.se/PageFiles/249029/Rapport%20grooming.pdf
ställe 2.3 Begrepp och definitioner, s. 5
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Polisen
författare Lena Melin