Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för processorienterad informationskartläggning
dokumentnummer MSB493
utgivningsår 2012
länk http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20processorienterad%20informationskartl%C3%A4ggning.pdf
ställe Bilaga A: Förkortningar och vissa begrepp
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksarkivet
författare Per Jansson