Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2012:848
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2012848-om-admin_sfs-2012-848/?bet=2012:848
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Finansdepartementet