Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser
dokumentnummer RiR 2012:25
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16681/Anpassad_12_25_Den%20kommunala%20ekonomin%20och%20h%C3%A5llbara%20offentliga%20finanser.pdf
ställe s. 45–47
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Riksrevisionen