Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vem tar ansvar? Statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden
dokumentnummer RiR 2012:16
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16526/Anpassad_12_16_Vem%20tar%20ansvar.pdf
ställe Tabell 3. Centrala begrepp och definitioner, s. 20
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksrevisionen