Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2007:845
kortform av titel Artskyddsförordning (2007:845)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2007:845
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:845
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Miljödepartementet