Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 2008:290
kortform av titel Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2008:290
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:290
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet