Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor
överordnad titel Excerpter ur Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2012:1
utgivningsår 2012
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-1.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten