Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lantmäteriet följande föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av registerkarta som förs med automatiserad behandling.
överordnad titel Excerpter ur Lantmäteriets författningssamling
dokumentnummer LMFS 2012:4
utgivningsår 2012
länk http://www.lantmateriet.se/Global/Om%20Lantm%C3%A4teriet/R%C3%A4ttsinformation/F%C3%B6reskrifter/LMFS124.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Lantmäteriet