Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata – samt geodesi och pantbrevssystem
överordnad titel Excerpter ur Lantmäteriets författningssamling
dokumentnummer LMFS 2012:2
utgivningsår 2012
länk http://www.lantmateriet.se/Global/Om%20Lantm%C3%A4teriet/R%C3%A4ttsinformation/F%C3%B6reskrifter/LMFS122.pdf
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Lantmäteriet