Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
överordnad titel Excerpter ur Lantmäteriets författningssamling
dokumentnummer LMFS 2012:1
utgivningsår 2012
länk http://www.lantmateriet.se/Global/Om%20Lantm%C3%A4teriet/R%C3%A4ttsinformation/F%C3%B6reskrifter/LMFS121.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Lantmäteriet