Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
kortform av titel Med rätt att delta
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2012:69
utgivningsår 2012
länk http://regeringen.se/content/1/c6/20/21/35/c0f64e63.pdf
ställe Begreppsförklaring, s. 13–14
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet