Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begrepp och definitioner
överordnad titel Excerpter ur ”Adaptiv älgförvaltning – ett utbildningsmaterial”
utgivningsår 2011
länk http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/manualer/halsostatus-manual/
antal termposter 6
 
utgivare
organisation SLU
författare Anne-Marie Dalin, Jonas Malmsten, Erik Ågren