Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2012 – enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
kortform av titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2012
dokumentnummer ER 2012:23
utgivningsår 2012
länk http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/2ff553d294584cc298e9575557a2d5ba/ER 2012_23_w.pdf
ställe Bilaga 1, Begrepp, s. 69–70
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Energimyndigheten