Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi
dokumentnummer R2:2012
utgivningsår 2012
länk http://www.formas.se/PageFiles/6618/Strategi_Biobaserad_samh%c3%a4llsekonomi.pdf URL-datum 2012-02-20
ställe Definition av biobaserad samhällsekonomi, s. 16–17
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Formas