Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista med samhällsekonomiska begrepp
utgivningsår 2011
länk http://www.miljomal.se/Undre-meny/samhallsekonomi/Verktyg-for-samhallsekonomiska-analyser/Ordlista/
antal termposter 54
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket