Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2007:1041
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1041
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO