Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1962:381 t.o.m. SFS 2008:1243
kortform av titel Lag (1962:381) om allmän försäkring
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1962:381
utgivningsår 1962
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:381
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Socialdepartementet