Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2009:18
utgivningsår 2009
utgåvenr FAP 579-2
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/1/FAP579_2_RPSFS2009_18.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen