Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2009:8
utgivningsår 2009
utgåvenr FAP 200-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP200_1_RPSFS2009_8.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen