Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter om det nationella kriminalunderrättelseregistret (KUR), särskilda undersökningar och Europols informationssystem (EIS)
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2008:9
utgivningsår 2008
utgåvenr FAP 447-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP447_1_RPSFS2008_9[1].pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen