Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387) m.m.
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2008:6
utgivningsår 2008
utgåvenr FAP 104-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP104_1_RPSFS2008_6[1].pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen