Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användande av informatörer
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2007:5
utgivningsår 2007
utgåvenr FAP 490-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP490_1_RPSFS2007_5.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen