Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2007:4
utgivningsår 2007
utgåvenr FAP 208-3
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP208_3_RPSFS2007_4.pdf
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen