Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1968:45 t.o.m. SFS 2002:1131
kortform av titel Atomansvarighetslag (1968:45)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1968:45
utgivningsår 1968
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1968:45
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Miljödepartementet