Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2006:14
utgivningsår 2007
utgåvenr FAP 201-1
länk http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP201_1_RPSFS2006_14.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen