Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår 2012
utgåvenr 1.0
länk http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2012/10/Sveby_Ordlista_version_1.0.pdf
sekretariatskommentar Reviderad i maj 2012 med avseende på BBR 19 och PBL.
antal termposter 88
 
utgivare
organisation Sveby