Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Spontningsarbeten. Erfarenheter att tillämpas vid planering och produktion Titel.kortform Spontningsarbeten
kortform av titel
utgivningsår 1984
länk
ställe Begreppsbestämningar, s. 5–8
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
utgivare
organisation Formas
författare D. Callgard & C. Norén