Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riksantikvarieämbetets föreskrifter om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål
överordnad titel Excerpter ur Kulturrådets författningssamling
dokumentnummer KRFS 2002:2
utgivningsår 2002
länk http://www.kulturradet.se/upload/kr/forfattningssamling/krfs02_2.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kulturrådet