Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1990:14
utgivningsår 1990
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1990/SNFS1990_14k.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket